53 77 56 03

Familierådgivning Horsens

Ved familiebehandling/rådgivning, her i Familierådgivning Horsens, er jeg fokuseret på hele familien. Første samtale er oftest kun med forældrene/forælderen, hvor de familiemæssige udfordringer afdækkes, og der aftales mål for det videre forløb. Hvis eksempelvis et barn i en periode har et udfordrende reaktionsmønster, er i mistrivsel eller andet, er det ikke nødvendigvis barnet, der er problemet. Det kunne være familien, der har en udfordring eller vanskeligheder pt., og at barnets reaktionsmønster er et symptom på ovennævnte. Det kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssigt at holde familiesamtaler eller guide i hjemmet, og jeg kommer gerne ud til jer.

At være en velfungerende familie i dag er en udfordring. Kombinationen mellem job, karriere, fritid og familie kan være svær at få til at gå op i en højere enhed.

Sammenbragte familier kan have en udfordring i forhold til at få værdierne i de to familier, der nu bliver til én, til at mødes eller udfoldes. Det kan her være gavnligt med hjælp til en ny “fælles platform”.

Jeg vil i familierådgivning Horsens og familiebehandlingen også kunne bidrage med regulære råd og vejledning i forhold til opdragelse, børns udvikling og basale behov etc.

Jeg yder også rådgivning til familier, der har et barn med særlige behov. Det at få et barn, der ikke udvikler sig efter “normkurven”, kan være meget vanskeligt og stiller særlige forudsætninger i forhold til at stimulere og skabe rum for, at barnet kan udvikle sig. Jeg tilbyder rådgivning og supervision på barnets trivsel, samt samtaler med familien omkring det at have et barn eller være søskende til et barn med særlige forudsætninger.